PHẦN MỀM CAMERA KBVISION

KBiVMS Quản lý camera

 Phần mềm quản lý KBiVMS 2.02.0

Tải về : Link1 | Link 2 | Link 3

Quét địa chỉ camera KBVISION

Phần mềm Config Tool Ver 4.0.9

Tải về : Link1